Start
Om mig
Högtider
Hör mig spela
Se på kryssen

Jag framträder med visprogram på Mosebacke, i kyrkor och på ålderdomshem och har mångårig körvana, nu senast som andre tenor i Högalids Motettkör. Erfarenheten av kyrkorummet gör att såväl bröllop som begravningar känns naturligt för mig och min repertoar omfattar det mesta i visväg.